You are here: Home » Badania ilościowe » Rodzaje pytań w Formularzu Google

Rodzaje pytań w Formularzu Google

Dziś kontynuujemy cykl o tym, jak przygotować ankietę z wykorzystaniem darmowego Formularza Google (Google Form). W tym wpisie zaprezentuję Ci podstawowe rodzaje pytań w Formularzu Google, które możesz wykorzystać do zbudowania swojej ankiety. Będą to pytania otwarte, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, czyli te najpopularniejsze i najczęściej wykorzystywane.  Warto je znać przed rozpoczęciem pracy nad narzędziem. Dzięki temu pojawią się w nim pytania, które technicznie będziesz mógł dodać do narzędzia online.

Opisy pozostałych rodzajów pytań pojawią się w kolejnej części. A jeśli jeszcze nie miałeś/łaś okazji przeczytać, zapraszam Cię na pierwszy artykuł w tej tematyce: Jak przygotować ankietę z wykorzystaniem Formularza Google (Google Form)?

Ważna funkcja pytań w Formularzu Google

Zanim przejdę do omawiania pytań po kolei, chcę zwrócić Twoją uwagę na jedną bardzo ważną funkcję, która niestety jest często pomijana. Chodzi o wskazanie, czy dane pytanie jest wymagane, czyli czy badany musi udzielić na nie odpowiedzi, czy nie. Aby wskazać, czy badanie jest wymagane, czy nie, należy użyć suwaka, który znajduje się w prawym dolnym rogu.

Rodzaje pytań w Formularzu Google

Pytania wymagane, inaczej obowiązkowe, to te, bez odpowiedzi na które badanie nie ma sensu. Pytania niewymagane to wszystkie te, które nie są obowiązkowe, ale także te, które mogą dotyczyć tylko części osób badanych.

Zazwyczaj sugeruję, żeby pytania metryczkowe oznaczyć jako nieobowiązkowe, gdyż część osób ma opór przed podawaniem informacji o swoim wykształceniu, dochodach, miejscu zamieszkania itd. Więcej pisałam o tym w artykule o błędach w ankietach.

Podobnie jest, jeśli dajesz możliwość pozostawienia adresu mailowego osobom chętnym do dalszego pogłębionego kontaktu. Takie pytanie również powinno być nieobowiązkowe.

Podstawowe pytanie w Formularzu Google: krótka odpowiedź

Jest to pytanie otwarte, czyli takie, w którym jest miejsce na swobodną odpowiedź, ale niezbyt długą. Warto podkreślić, że choć chętnie je wykorzystujemy w narzędziach online, nie powinno być takich pytań więcej niż 2-3 w całym narzędziu. Zazwyczaj bowiem jest tak, że konieczność udzielania własnych odpowiedzi przez badanego osłabia jego chęć do dalszego wypełniania ankiety.

Rodzaje pytań w Formularzu Google

Do pytania możemy dodać zdjęcie, klikając w ikonkę między treścią pytania a rodzajem, czyli w naszym przypadku „Krótka odpowiedź”:

Rodzaje pytań w Formularzu Google

Pojawia nam się wtedy wiele źródeł, z których możemy dodać zdjęcie. Pamiętajmy tylko o prawach autorskich i tym, że nie każde zdjęcie możemy swobodnie wykorzystywać (szczególnie jeśli korzystamy z opcji podania URLa, czyli linku lub wyszukiwarki grafiki Google).

Rodzaje pytań w Formularzu Google

Do pytania możesz dodać opis, w którym wskażesz, o jaką dokładnie odpowiedź Ci chodzi. Aby to zrobić, musisz kliknąć w 3 kropeczki w prawym dolnym rogu i wybrać „Opis”, a następnie w pojawiającym się w polu wpisać to, co chcesz, aby wyświetliło się pod pytaniem.

Rodzaje pytań w Formularzu Google

Jak długą odpowiedź i w jakim formacie badany będzie mógł udzielić, o tym decydujesz sam/a korzystając z opcji “Weryfikacja odpowiedzi”. Jest ona dostępna po kliknięciu w 3 kropeczki w prawym dolnym rogu.

Rodzaje pytań w Formularzu Google

Jeśli wybierzesz, że odpowiedzią na pytanie ma być wskazanie liczby, możesz określić, jaka powinna ona być, np. większa lub mniejsza od jakiejś wartości. Nie są to opcje konieczne w ankietach, ale warto je stosować w sytuacjach, kiedy podejrzewamy, że wśród badanych będą osoby, które będą odpowiadały w sposób losowy, żeby wpisać cokolwiek i przejść dalej. Wtedy warto np. w pytaniu o liczbę dzieci, zwierząt itp. ograniczyć ją od góry, czyli wskazać maksymalną.

Funkcja ta działa w ten sposób, że po wyborze opcji „Liczba” wybierasz jeden z widocznych na zdjęciu poniżej warunków, który ma spełniać prawidłowa odpowiedź. Następnie podajesz konkretne wartości, np. liczba “mniejsze lub równe 16”; oznacza to, że akceptowane będą wartości liczbowe nie większe niż 16.

Rodzaje pytań w Formularzu Google

Jeśli wybierzesz odpowiedź tekstową, masz następne opcje do wyboru:

Rodzaje pytań w Formularzu Google

Wybierając „Zawiera” wskazujesz tekst (najczęściej wyraz lub ciąg liter i cyfr), który musi być zawarty w odpowiedzi, żeby została uznana za dobrą. Z „Nie zawiera” jest odwrotnie: wskazujesz wyraz lub frazę, która nie może pojawić się w odpowiedzi. Tych opcji raczej jednak nie wykorzystuje się w badaniach rynku. Są one przydatne, kiedy budujemy test sprawdzający wiedzę.

Przydatne mogą się natomiast okazać opcje „Adres e-mail” oraz „URL”. W ich przypadku maszyna sprawdzi, czy podana odpowiedź jest odpowiednio adresem e-mail lub adresem/linkiem. Jest to ważne, kiedy prosimy badanych o podanie adresu e-mail lub linku do czegoś, np. do ulubionej strony, posta, galerii, filmu etc.

Uwaga! W przypadku adresu e-mail maszyna zweryfikuje, czy podany ciąg znaków zawiera wszystkie elementy niezbędne w adresie e-mail. Nie zweryfikuje jednak, czy ktoś podał adres prawdziwy lub nie zrobił w nim literówki.

Możemy także określić, jaka musi być minimalna lub maksymalna długość tej krótkiej odpowiedzi. Robimy to wybierając opcję „Długość”, a następnie wskazując maksymalną lub minimalną liczbę znaków.

Rodzaje pytań w Formularzu Google

Ostatnią opcją jest wskazanie wzorca, do którego będzie porównywana odpowiedź. Możemy wybrać ciąg alfanumeryczny (czyli zbiór cyfr i liter), który musi zawierać się w odpowiedzi lub które w odpowiedzi nie mogą wystąpić. Możemy też wskazać wzorzec, który musi być dokładnie podany w odpowiedzi, żeby została uznana lub wręcz przeciwnie – nie może się w niej pojawić. Nie są to jednak opcje, z których korzystamy w tworzeniu ankiet. Są to typowe rozwiązania wykorzystywane przy opracowywaniu testów sprawdzających.

Rodzaje pytań w Formularzu Google

W polu „Niestandardowy tekst błędu” wpisujemy tekst, który wyświetli się, jeśli ktoś poda niewłaściwą odpowiedź. Powinien on zawierać wskazówkę, która pozwoli na poprawienie jej, np. „Odpowiedź nie może być dłuższa niż 250 znaków. Skróć swoją odpowiedź.” lub „Podana liczba musi się mieścić w przedziale od 1 do 16. Podaj inną liczbę.”

Pytanie w Formularzu Google na specjalne okazje: długa odpowiedź

Tutaj także mamy pytanie otwarte, na które chcemy, żeby badany udzielił odpowiedzi, ale tym razem dłuższej.

Rodzaje pytań w Formularzu Google

Podobnie, jak w przypadku pytania z krótką odpowiedzią, możemy dodać opis pytania oraz zdefiniować długość wypowiedzi. Możemy też określić, jakie wyrażenie powinna (lub nie) zawierać. Opisy obu tych funkcji znajdziesz powyżej przy omawianiu pytania z krótką odpowiedzią.

Rodzaje pytań w Formularzu Google

Najpopularniejsze pytanie w Formularzu Google: jednokrotny wybór

To jest absolutnie podstawowe i zarazem najpopularniejsze pytanie w ankietach online, czyli pytanie jednokrotnego wyboru. Możemy tutaj zdefiniować kilka lub nawet kilkanaście możliwych odpowiedzi, ale badany będzie mógł wybrać tylko jedną z nich.

Podobnie, jak w pytaniach otwartych omówionych wyżej, do pytania możemy dodać zdjęcie lub grafikę, jeśli ma to sens z punktu widzenia celu badania. Ikona, w którą trzeba kliknąć pojawi się po najechaniu na przestrzeń między treścią pytania a rodzajem, czyli tutaj „Jednokrotny wybór”.

Możemy również, poza naszymi odpowiedziami, dodać opcję „Inne”. Wtedy badany będzie mógł zaznaczyć ją i udzielić własnej odpowiedzi. Zachęcam do dodawania tej opcji zawsze wtedy, kiedy nie jesteśmy na 100% pewni, że nasza kafeteria (czyli lista możliwych odpowiedzi) jest wyczerpująca.

Rodzaje pytań w Formularzu Google

Do każdej odpowiedzi możemy dodać zdjęcie lub grafikę, jeśli są one ważne z punktu widzenia celu pytania:

Rodzaje pytań w Formularzu Google

Klikając w trzy kropki w prawym dolnym rogu, pojawią nam się opcje dodatkowe. Będziemy mogli dodać opis do pytania (jak na zdjęciu powyżej) oraz dodać „przejścia”, czyli tak zwane filtry. Umożliwią one nawigację po ankiecie, w zależności od tego, jaką odpowiedź zaznaczy badany. Uwaga, nie ma tu możliwości przechodzenia do kolejnych pytań. Możemy tylko przenieść się do innej sekcji (ale w sekcji może być tylko jedno pytanie).

Rodzaje pytań w Formularzu Google

Po wybraniu tej opcji, dla każdej dodanej odpowiedzi możemy określić, czy po jej zaznaczeniu badany ma zostać przeniesiony do kolejnej sekcji, czy do którejś z wcześniej utworzonych. Na liście pojawią się wszystkie sekcje, u mnie są 2, bo to narzędzie stworzone na potrzeby pisania tego artykułu.

Rodzaje pytań w Formularzu Google

Możemy także pomieszać odpowiedzi wybierając „Pomieszaj kolejność opcji”. Jest ona przydatna, jeśli mamy podejrzenie, że kolejność możliwych odpowiedzi będzie wpływała na to, które z nich będą częściej wybierane przez respondentów. Jeśli masz podejrzenie, że kolejność może mieć znaczenie, zaznacz opcję, która będzie zmieniać kolejność prezentowanych odpowiedzi dla każdego badanego.

Rodzaje pytań w Formularzu Google

Pytanie w Formularzu Google, bez którego ani rusz: wielokrotny wybór

Ten rodzaj pytań sprawdza się, kiedy chcemy, żeby badany wybrał kilka z podanych odpowiedzi.

Zarówno do pytania, jak i odpowiedzi możemy dodać zdjęcia lub grafiki, jeśli ma to sens z punktu widzenia badania. Ikona, w którą trzeba kliknąć, znajduje się pomiędzy treścią a rodzajem pytania (dla treści pytania) oraz po prawej stronie każdej opcji odpowiedzi (po najechaniu na kursorem na daną opcję).

Podobnie, jak w pytaniu jednokrotnego wyboru, dodajemy nasze odpowiedzi oraz możemy zaznaczyć „dodaj opcję ‘Inne’”. Dzięki temu badani będą mogli dodać swoją odpowiedź, jeśli właściwej nie znajdą na liście.

Rodzaje pytań w Formularzu Google

Klikając w kropeczki w dolnym prawym rogu ponownie możesz dodać opis do pytania. Możesz również wybrać opcję weryfikacji odpowiedzi oraz ich mieszania.

Rodzaje pytań w Formularzu Google

W tym przypadku weryfikacja polega na tym, że należy wskazać liczbę (minimalną, maksymalną lub dokładną) odpowiedzi, które badany powinien wybrać.

Rodzaje pytań w Formularzu Google

Natomiast funkcja „Pomieszaj kolejność opcji” jest przydatna, jeśli mamy podejrzenie, że kolejność możliwych odpowiedzi będzie wpływała na to, które z nich będą częściej wybierane przez respondentów. Jeśli masz podejrzenie, że kolejność może mieć znaczenie, wybierz tę opcję,

Zakończenie

W dzisiejszym wpisie przedstawiłam Ci pytania otwarte oraz zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Są to najczęściej wybierane rodzaje pytań. Już sama ich znajomość pozwoli Ci zbudować pierwsze narzędzie do badania online. Kolejne rodzaje pytań omówię w następnym wpisie.

Daj znać, w komentarzu, czy ten materiał okazał się dla Ciebie przydatny.

Obrazek wyróżniający: Gerd Altmann z Pixabay

Ważne? Ciekawe? Podziel się z innymi!